Варіативна дисципліна циклу загальної підготовки.

Викладач Бабій Н.В., Цісарук В.Ю.