Метою вивчення фонетики англійської мови є  практичне оволодіння вимовою, ритмом та інтонацією цієї мови, тобто досягнення такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалістові можливість спілкуватись нею на високому професійному рівні, обумовленому програмою, а також отримувати та передавати наукову інформацію з даного предмета.