Предмет «фізичне виховання» має оздоровче спрямування, направлений для залучення студентів до систематичних обов’язкових та самостійних занять фізичною культурою і спортом, зміцнення здоров’я, розвиток і вдосконалення фізичних якостей, підвищення фізіологічних і фізичних функціональних можливостей, формування гармонійних духовно-фізичних якостей, як важливої і необхідної складової фізичної досконалості в різноманітних напрямах інтелектуальної та професійної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.  

Ставлячи  при проходженні предмету основні завдання:             - використання у своїй практичній діяльності знання основних теоретичних положень з фізичного виховання;

- розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей за допомогою різних засобів фізичної культури і спорту;

- контроль і аналіз динаміки покращення (погіршення) фізичної підготовленості;

- планування фізичного навантаження і здійснення самоконтролю  фізичного стану і фізичних можливостей при виконанні легкоатлетичних та силових вправ і вправ із обтяженнями;

- виконання базових оздоровчих комплексів;

- орієнтування студентів на здоровий спосіб життєдіяльності, без куріння, алкоголю, наркотиків, інших небезпечних схильностей, систематичного самоконтролю, дотримання норм гігієни, збалансованого харчування.