Технології 10 клас (професійний коледж) (Технологічний профіль)

Спеціалізація "Художня обробка матеріалів" (Розпис на тканині) 

    В результаті засвоєння курсу учні повинні знати: історичні відомості про виникнення та розвиток художньо-декоративної обробки текстильних матеріалів; виробництво виробів з цих матеріалів; інструменти та обладнання для роботи з ними; організацію робочого місця; властивості матеріалів; особливості їх обробки та фарбування; технологію виготовлення виробів та їх оздоблення; основні правила безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.