Методика навчання технології (молодший спеціаліст)