Сьогодні зростає інтерес до подорожей, особливо активного відпочинку, вивчення природи та історії рідного краю. Саме для проведення походів,  змагань  з фізичного загартування  та витривалості покликаний курс «Організація туризму».

Курс передбачає формування  практичних навичок складання плану подорожі або походу. Орієнтування на місцевості,  як за місцевими предметами так і за допомогою компаса. Прокладання маршрутів  різної складності, елементарне картографування місцевості. Подолання перешкод, організація таборів та харчування у польових умовах. Вміння надавати першу медичну допомого та транспортування потерпілого. Ці навички можуть застосовуватись в загальноосвітній школі і при розвитку руху «Пласт».

Мета курсу - надати студентам максимально практичних навичок організації туристичних походів, тактики та стратегії прокладання маршрутів різної складності, приймання рішення в складних ситуаціях і максимально дотримуючись безпеки здоров’я дітей.

Завдання курсу:

- навчити азів організації туристичних походів;

- навчити навиків читати готувати і використовувати картографічний матеріал;

- прокладати  туристичний маршрут враховуючи його складність;

- рухати по азимуту;

- розподіляти обов’язки між членами групи. Використовувати навики і вміння кожного члена групи в екстремальних ситуаціях;

- організовувати харчування в поході;

- надавати першу медичну допомогу;

- правильно долати перешкоди:

- транспортування потерпілого.

Загальним об'єктом організації  туризму є сфера туризму. Кон­кретними туристично-географічними об'єктами є поведінка людини у сфері туризму як працівника цієї сфери, так і споживача туристичних благ, що нею продукуються, рекреаційні ресурси, туристичні маршрути тощо.

Опанувавши курс «Організація туризму», студенти поглиблять теоре­тичні знання, набудуть практичних навичок щодо оцінювання особливостей процесів, пов'язаних із становленням, функціону­ванням і розвитком сфери туризму, включаючи туристичну діяльність, а також навчаться адекватно висвітлювати пов'язані з ними проблеми у своїй подальшій професійній діяльності.