Курс «Технічні засоби навчання» для спеціальності 5.01010103 Технологічна освіта призначений сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних технічних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з майбутньою спеціальністю, при вивченні інших предметів, ознайомити студентів із місцем ТЗН в системі освіти; започаткувати основи інформаційної культури.